Fotopríspevok: Postup prác na kostole v Šalgovíku

Filiálny Kostol sv. Františka Xaverského na Šalgovíku prechádza momentálne úpravami, po ktorých by sa jeho doterajšia kapacita mala podstatnejšie zvýšiť. Ako práce napredujú si môžete pozrieť v našej fotogalérii, ktorú budeme postupne aktualizovať.

Najnovšie snímky v našej fotogalérii zachytávajú kostol s novoinštalovaným krížom tesne pred aplikáciou strešnej krytiny a založením okien.