Fotopríspevok: Odovzdanie putovných piet

Dnes, v sobotu 8. marca boli pri sv. omši požehnané štyri putovné piety Panny Márie Sedembolestnej a zobrali ich domov prvé štyri rodiny.

 

 

 

V sakristii je zoznam, na ktorý sa môžete zapísať ďalší (zoznam je nateraz do Veľkej Noci). Pieta sa jednotlivým rodinám odovzdá vždy v sobotu po rannej sv. omši a naspäť ju donesiete vo štvrtok na večernú sv. omšu. Zmyslom tejto aktivity v Roku Sedembolestnej Panny Márie je zjednotiť rodinu pri modlitbe ruženca (aspoň jedného desiatku) s úmyslom za upevnenie rodín v našej farnosti. Bolo by vhodné, aby si pietu prišli vyzdvihnúť všetci členovia rodiny – dostanú na to určené požehnanie.

Za fotografie ďakujeme Mirovi Klimekovi.