Fotopríspevok: „Nebo sa sklonilo k zemi“

Dňa 3. januára 2016 sa v našom kostole uskutočnil Novoročný koncert nášho Mládežníckeho zboru Krista Kráľa pod názvom „Nebo sa sklonilo k zemi“. Naši mladí si pre nás pripravili zmes vianočných kolied v netradičnom hudobnom prevedení, ale aj modernejšie vianočné koledy, ktoré boli doplnené básňami, ktoré predniesla Ela Kivaderová. Touto cestou sa chceme poďakovať celému mládežníckemu zboru a kapele pod vedením Miriam Reichlovej, za krásny duchovno – umelecký zážitok, Ele Kivaderovej za spestrenie koncertu prednesom básní, o. Marekovi Kreheľovi za prvotnú myšlienku zorganizovať tento koncert, všetkým zúčastneným za podporu a v neposlednom rade nášmu Nebeskému Otcovi, bez ktorého požehnania by to celé nemalo zmysel. Ďakujeme.

Za krásne fotografie ďakujeme Marekovi Turčokovi.

Fotky nájdete vo fotogalérii z aktuálneho roka.