Fotopríspevok: Konsekrácia kostola v Šalgovíku

Sobota 22. februára bola veľmi významnou pre našu farnosť a zvlášť pre filiálku v Šalgovíku. Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober počas slávnostnej svätej omše konsekroval zrekonštruovaný Kostol sv. Františka Xaverského, ktorý po dvoch rokoch opäť slúži svojmu účelu.

 

Za fotografie ďakujeme Miroslavovi Klimekovi.