Fotopríspevok: Koledníci Dobrej noviny

Hoci sa aktuálne nachádzame v pôstnom období, ponúkame vám spomienku na sviatky Narodenia Pána. Vo vianočnom období totiž koledníci Dobrej noviny v našej farnosti vyzbierali 1 375 €, ktoré putujú na podporu projektov v Keni, Sudáne, Etiópii a Ugande. Ako koledovanie v sekčovských domácnostiach vyzeralo si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Fotografie pochádzajú z archívu kaplána Radoslava. Aj ostatné fotografie nájdete v našej galérii.