Fotopríspevok: Jasličková pobožnosť

Aj tento rok sme boli v našej farnosti svedkami krásneho sprítomnenia príbehu Božieho narodenia formou jasličkovej pobožnosti. Deti si ich pripravili v spolupráci so svojou katechétkou Marikou. Snímky nájdete v našej fotogalérii roka 2013. Za fotografie z tejto udalosti ďakujeme Jurajovi Gromošovi.