Fotopríspevok: Detský živý ruženec

Október je mesiac zasvätený modlitbe posvätného ruženca. Vedia to aj deti, ktoré sa v stredu 23. októbra pred sv. omšou pomodlili tzv. živý ruženec. Viac si pozrite v našej fotogalérii.