Fotopríspevok: Detská sv. omša so sv. Mikulášom

Hoci v liturgickom kalendári sme si na sv. Mikuláša spomenuli ešte len včera, deti sa s ním stretli už počas sv. omše v stredu. Jeho život sa im priblížil aj cez krátku divadelnú scénku. A na konci im odovzdal aj malé prekvapenie. Viac v našej fotogalérii.

 

Snímky: Miroslav Klimek