Fotopríspevok: Ďakovná sv. omša za aktívnych farníkov

V nedeľu 2. septembra sa v našom farskom kostole slávila o 9.00 sv. omša špeciálne za ľudí, ktorí sa aktívne angažujú v našej farnosti. Za fotografie (nájdete v našej fotogalérii) ďakujeme Miroslavovi Klimekovi.