Fotopríspevok: Detský letný tábor v Belej

V týždni od 9. júla do 14. júla sa uskutočnil už 17. ročník detského letného tábora, tento raz v Belej nad Cirochou. Zúčastnilo sa ho 49 detí, prevažne z našej farnosti, a 22 dobrovoľníkov.

Na tábore poslúžili ako animátori alebo aj ako pomocný organizačný tím. Bol medzi nimi aj náš bývalý pán kaplán Marcel, ktorý sa s deťmi stretával celý uplynulý školský rok na detských svätých omšiach.
Týždeň sa niesol v duchu rozprávok. Aj preto motto: „Dobro vždy zvíťazí nad zlom“. Jednotlivé dni preto charakterizovali rôzne postavy z rozprávok – nechýbali Tom a Jerry, Shrek či Šmolkovia. Počas tábora deti prišiel navštíviť aj súčasný kaplán Radoslav spolu s diakonom Petrom.
Za celý tábor je treba poďakovať neziskovej organizácii S.R.D.C.O.M. aj našej farnosti. Zvlášť duchovnému otcovi Marekovi za jeho podporu a kaplánovi Marcelovi za jeho sprevádzanie počas celého tábora.

 

Za text ďakujeme Jaroslavovi Grockému. Autormi snímok, ktoré nájdete vo fotogalérii sú Katarína Gernátová a Mário Puškáš.