Formulár na 2 % z vašich daní

Blíži sa obdobie podávania daňových priznaní a s ním aj možnosť darovať 2 % z vašich už zaplatených daní konkrétnej inštitúcii. Jednou z možností je darovanie ich našej neziskovej organizácii Kráľ Sekčova, ktorá pomáha spolufinancovať mnohé akcie v našej farnosti, a teda možnosť urobiť niečo pre nás samých.

Formulár na poukázanie dvoch percent z vašich daní si môžete stiahnuť tu: www.sekcov.fara.sk/wp-content/themes/cleanple/aktualne_oznamy/dvepercenta.pdf

 

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:
15.2.2014 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31.03.2014 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

31.03.2014 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2014 môže poukázať iba 1,5% z dane.
Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.
30.4.2014 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Viac informácií nájdete napríklad na internetovej stránke www.rozhodni.sk