Film O bohoch a ľuďoch v kine Skala

Zajtra popoludní (nedeľa – 15. apríla) vás pozývame na veľmi hodnotný film s názvom O bohoch a ľuďoch. Premietať sa bude v kine Scala (bývalé kino Tokajík) o 16.00 hod. Cena lístka – iba 2 €.

Malá kresťanská komunita v Severnej Afrike, v ktorej našlo pokoj i naplnenie osudov osem mníchov zhodnej viery, ale rozdielneho veku i názorov, žijú v pokoji, kým život v oblasti nenaruší masaker, za ktorým stoja miestni islamskí fundamentalisti. Potom, čo mnísi odmietnu armádny dozor, čelia otázke, ako sa brániť pretrvávajúcemu riziku, aj zisteniu, že láska k blížnemu nie je pre všetkých veriacich presvedčivým argumentom.
Film sa zaoberá univerzálnymi hodnotami, ktoré nemožno zavrhovať, nech už veríme v akéhokoľvek boha, ale tiež ukazuje, že odovzdanosť viere ešte neznamená automatické nájdenie odpovede. Snímka sa snaží zachytiť život v kláštore bez idealizácie „služobníkov božích“. Dielo, nielen kladie náboženské otázky, ale zároveň je univerzálne duchovné, vychádza zo skutočnej udalosti, ktorú režisér odhaľuje až na samom konci.

Viac informácií o filme nájdete aj na stránke www.lux.sk/obohochaludoch