Farsky tábor – Lúčka-Potoky 2017

Ako tradične, aj tento rok sa konal farský tábor pre deti. Miestom nášho pobytu bolo rekreačné stredisko Lúčka-Potoky. Počas piatich dní prešlo 40 detí so svojimi animátormi celý svet a spoznali sme niektorých svätých typických pre danú krajinu. Veľká vďaka patrí hlavne Pánu Bohu za veľké požehnanie, kaplánovi Martinovi,ktorý bol celý týždeň s nami, všetkým deťom, animátorom a pomocníkom. Zas opäť o rok:)​