Farská púť do Medžugorja – stále voľné miesta

Pripravujeme pre vás ďalšiu farskú púť, tentoraz do Medžugorja v dňoch 4. – 11. septembra. Podmienkou však je dostatočný počet ľudí.  Viac podrobností nájdete nižšie.

Termín: 4.9. – 11.9. (dva plné dni možnosť kúpania pri Jadranskom mori).
Ubytovanie: v 3*** penzióne/rodinný penzión
Strava: polpenzia (silné raňajky formou švédskych stolov + dvojchodová večera + voda, ovocie, víno)
Cena:  198.- eur/ osoba bez cestovného poistenia
Cestovné poistenie si zabezpečí každý sám (cca 10 €).

Váš záujem oznámte v sakristii alebo v kancelárii farského úradu počas úradných hodín (15.30 – 17.15).