Zbor Krista kráľa

Veľký zbor Krista Kráľa

velkyzborVeľký zbor Krista Kráľa vznikol na základe výzvy vdp. Bartolomeja Salanciho. Obsahom pozvania, ktoré p. farár opätovne zverejňoval, bolo získanie záujemcov, ktorí by slúžili farskému spoločenstvu spevom. Veriaci prijali výzvu s pochopením. Vo farnosti sa našiel dostatok speváckych nadšencov-amatérov. Približne 40 spevákov rôzneho veku a profesií prejavilo záujem svojim spevom v zbore dospelých oslavovať Pána. Vedúcou a zároveň dirigentkou zboru od jeho vzniku bola PhDr. Jana MACKOVÁ.

Prvýkrát sme sa v našom kostole predstavili na sviatok Krista Kráľa 25. novembra 1997. Tento dátum sa považuje aj za oficiálny dátum vzniku „Veľkého zboru Krista Kráľa“. Na svätých omšiach (nielen v našej farnosti, ale aj v okolí) obohacujeme spevom slávnostný priebeh liturgie. Na pozvanie organizátorov spievame aj na odpustových slávnostiach. Zúčastnili sme sa už mnohých prehliadok speváckych zborov organizovaných PKO Prešov. V čase adventu s radosťou spievame prekrásne koledy a vianočné piesne na Prešovskej pešej zóne. Pravidelne organizujeme aj náš novoročný koncert 1. januára na Nový rok. Ako hostia sme vystupovali aj na country festivale “SIGORTUS“ v Prešove. Vyvrcholením a uznaním našej činnosti a speváckych kvalít bol 29. jún 2003. Vtedy sme spoluúčinkovali s košickým filharmonickým orchestrom a s ďalšími speváckymi zbormi na slávnostnom otvorení tunela Branisko, kde sme spievali slávnostné TEDEUM.

Vďaka Pánu Bohu a výbornému repertoáru, ktorý pripravuje naša pani dirigentka, sú naše spevácke skúšky miestom pohody, duševného odpočinku a radosti z nových piesní. Je to skvelé. Vďaka Ti Pane za tieto dary.

Aktuálne vedie zbor Tatiana Hrebíková, ktorá ho v roku 2010 prevzala po Jane Mackovej. Veľký zbor tiež rozšíril svoje pôsobenie aj na účinkovanie v zahraničí. Jeho členovia spoločne navštívili Taliansko, Poľsko a Českú republiku. Každoročne sa ako zborové teleso zúčastňujú na hudobných festivaloch ako sú DO-RE-MI alebo novo vzniknutý Pod gotickými klenbami.

Nácviky:
v pondelok o 19:00 hod.
vo štvrtok o 19:00 hod.

Vedúci: Tatiana Hrebíková