Mládežnícky zbor

Mládežnícky zbor Krista Kráľa

 

Mládežnícky zbor vznikol 16.09.1997 pod vedením Ľudky Koščovej. Ľudí, ktorí sa do zboru prihlásili, bolo viac než dosť a Ľudka mohla začať vykresávať talenty. V tomto prvom roku bolo pôsobenie zboru výsostne domáce, keďže sa toto spoločenstvo mladých ešte len formovalo. Jeho náplňou bolo spievať na piatkových omšiach a po prvýkrát na slávnosti birmovania. Po roku sa udiala zmena na poste vedúcej a zodpovednej osoby a Ľudka kvôli maturitám prenechala miesto Tonke Zelinkovej. Úlohou Tonky bolo pokračovať v tom, čo Ľudka začala. Pokračovala v tom rok a potom ju vystriedala Janka Maníková. Počas týchto Jankinho pôsobenia sa vytvorilo naozaj pekné spoločenstvo. Chodili sme na rôzne výlety, festivaly, duchovné cvičenia, stretnutia mladých. Po Janke Maníkovej sa vedenia zboru ujala Tatiana (Tajka) Hrebíková, ktorá ho viedla až do roku 2009.

V roku 2009 prevzala mládežnícky zbor Majka Urbanová a viedla ho úspešne až do roku 2013. Počas Majkinho pôsobenia sme zažili veľa krásnych chvíľ a poprvýkrát sme sa s naším zborom predstavili aj na výročnom koncerte Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša v Prešove. V roku 2013 sa udiala ďalšia výmena na pozícii vedúcej zboru a nášho zboru sa ujala Simi Rusinková. Viedla ho síce len rok, avšak počas tohto roka nás ešte viac voviedla do chvály a naučila nás, že toto dielo, k

mladeznickyzbor

toré spolu tvoríme, nie je o nás, ale v prvom rade o Bohu. My sme len nástroje v Jeho rukách. Po Siminom pôsobení v zbore sa vedenia ujala Miriam Reichlová, ktorá úspešne pokračovala vo všetkom, čo začali a odovzdali zboru všetky doterajšie vedúce. Počas pôsobenia Mimy sme začali nahrávať naše prvé CD, naďalej sme slúžili spevom a hudbou na piatkových mládežníckych sv. omšiach a na väčších slávnostiach vo farnosti, ale aj mimo nej a vytvárali spolu pekné spoločenstvo. Miriam viedla zbor počas troch rokov. Nuž a po 20 rokoch ženského vedenia sa náš zbor dočkal aj mužského vedenia. Od septembra 2017 mládežnícky zbor prevzal Richard Frenák, doterajší gitarista zboru a spoločne pokračujeme v našej službe pri sv. omšiach. Každý, kto cíti túžbu slúžiť Pánovi pri jeho oltári, vniesť trochu 

13555948_10206674611844562_1587372213_o

radosti do sŕdc ostatných veriacich v našom kostole, začleniť sa do nášho malého spoločenstva, je u nás srdečne vítaný.

Treba však povedať, že spievať a hrať v zbore nie je vždy také ľahké a bezstarostné. Zo strany vedúcich, spevákov, ale aj kapely sa vyžaduje maximálna zodpovednosť, ochota rásť a je potrebné aj obetovať sa. Kto však spieva, dvakrát sa modlí a to je to najpodstatnejšie, čo by sme mali mať na pamäti, pretože kvôli tomu vznikol tento zbor. Modlitba, služba blížnym, spestrenie sv. omše, Boh, to všetko podnietilo vznik tohto zboru. Snažíme sa spevom a hudbou osláviť nášho Pána a nie nás, pretože bez jeho požehnania by toto dielo nemalo zmysel.

Vydali sme svoje prvé CD s názvom: Nebo sa sklonilo k zemi. viac TU

Tešíme sa na vásFacebook

 

Nácviky:

  • v pondelok o 19:00 (zbor),

    v streda o 19:00 (kapela)

    Vedúci: Richard Frenák