Zbory

Vyberte si a prečítajte o našich zboroch:

Detský spevácky zbor Sekčováčik                    Mládežnícky zbor Krista Kráľa                    Veľký zbor Krista Kráľa