Združenie kresťanských seniorov

Združenie kresťanských seniorov pri Farnosti Krista Kráľa Prešov, klub Prešov. Hlavným cieľom  klubu je rozvíjať  duchovnú,  kultúrnu  a spoločenskú činnosť.  Usiluje sa o to, aby členovia svojou aktivitou pozitívne ovplyvňovali spoločnosť, aby životná úroveň seniorov bola úmerná ich životným potrebám, vrátane jej duchovno-kultúrnej odbornej dimenzie. Patríme ku  členom kresťanskej TV Lux a sme evidovaní  na Ministerstve vnútra SR.

Stretávame sa v Pastoračnom centrum sv. Jána Pavla II. na Sekčove, a to každý štvrtok o 15:00.

Ostatné stretnutia a akcie máme podľa vopred pripraveného plánu. Chodíme na púte a  výlety,  na ktorých nás vždy sprevádza niektorý z kňazov z našej farnosti. . Medzi naše ďalšie aktivity patrí šport, rôznr súťaže, , navštevujeme kňazov (rodákov a tých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti). Úzkou spolupracujeme s deťmi a mládežou našej farnosti. Náš klub sa zapája v Pôstnom období do rôznych činností – Krížová cesta, reťazová modlitba v noci z Veľkého Piatka na Bielu sobotu, duchovná obnova. Navštevujeme chorých členov doma a v sociálnom zariadení. V rámci Svätého roku milosrdenstva sme navštívili Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove. Sprevádzal nás kaplán Martin Rečlo. Seniorská púť na Mariánskej hore  v Levoči k našej nebeskej Matky Panny Márie, ktorú organizuje Predseda ÚC ZKSPrešov, je našou obľúbenou púťou. Putovali sme tam aj tento rok spolu s kaplánom Martinom Gazdačkom. Niektorí členovia klubu sa zapájame do programu denného stacionára FIDEA, n.o., ktorý sídli v Pastoračnom centre sv. Jána Pavla II. v Prešove Do  konca roka nás čakajú ešte ďalšie aktivity,  na ktoré sa Tešíme a pozývame Vás.

Kontakt:

Mária Šalátová, tel.: 0905 605 772