Lektori

Druhý vatikánsky koncil ustanovil: „Nech každý, tak celebrant, ako aj veriaci pri liturgických slávnostiach, koná iba to a všetko to, čo prináleží jeho úlohe podľa povahy veci a liturgických pravidiel.“ V tej istej konštitúcii o niečo skôr je napísané: „Matka Cirkev si veľmi želá, aby sa všetci veriaci privádzali k tej plnej, uvedomenej a činnej účasti na liturgických úkonoch, ktorú si vyžaduje sama povaha liturgie a na ktorú má kresťanský ľud, ´vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, jeho vlastný ľud´ (1 Pt 2,9) mocou svätého krstu právo a povinnosť. Pri obnove a pestovaní posvätnej liturgie tejto plnej a činnej účasti všetkého ľudu treba venovať najväčšiu pozornosť, lebo ona je prvým a nenahraditeľným prameňom, z ktorého majú veriaci čerpať pravého kresťanského ducha.“

Pápež Pavol VI. vo svojom apoštolskom liste Ministeriam quaedam rozhodol okrem iného aj o úlohe lektora nasledovne: „Lektor je ustanovený na úlohu, ktorá mu je vlastná: v liturgickom zhronmaždení čítať Božie slovo.“
Podľa veľmi starej cirkevnej tradície a tiež v súlade s rozdelením liturgických funkcií lektorom biblických čítaní nemá byť celebrant. Pritom lektor nemá byť náhodne vybratý, ale náležite pripravený a schopný k dobrému prednesu. Keď číta lektor, vtedy je zrejmé, že aj celebrant patrí k poslucháčom Božieho slova. Úlohou lektora preto je čítať vo svätej omši a pri iných posvätných obradoch lekcie (ale nie evanjelium).
Preto na podnet duchovného otca Bartolomeja Salanciho sa od roku 1998 skupina zanietených ľudí, ochotných na sebe pracovať a zdokonaľovať sa v čítaní, začala pravidelne stretávať a zaoberať sa materiálom „Služba lektora – štrnásť pravidiel pre lektorov“. Naším cieľom je, aby sme si ako lektori uvedomovali, aký „úrad sme prijali“ a všemožne a účinne sa usilovali zo dňa na deň stále viac, plnšie a živšie milovať Písmo sväté a stále hlbšie ho poznávať. Len tak budeme schopní čítať biblické texty iným. Pretože keď lektor číta pri bohoslužbe, jeho ústami prichádza k ľuďom Božie slovo. A ľudia: muži, ženy, mládež, dospelí…. i sám kňaz … sústredene počúvajú, čo lektor hovorí. Človek nemôže predčitovať iným to, čomu sám nerozumie. Preto sa musí na čítanie dobre pripraviť. A aj k tomu slúžia naše pravidelné stretnutia (vždy raz v mesiaci – a to v druhý utorok po prvom piatku o 18.45 h po sv. omši).

Zameranie a cieľ:

  • Zabezpečovanie služieb lektorov pri liturgických slávnostiach
  • Náležitá príprava lektorov k dobrému prednesu biblických čítaní

Budeme radi, ak sa pridáte k nám a zapojíte sa aj vy k tejto plnej, uvedomenej a činnej účasti na liturgických slávnostiach. Už teraz vďaka Bohu za vašu ochotu a obetavosť.

Kontakt: 
Valéria Džubáková
Jurkovičova 14, 080 01 Prešov
Tel.: 051/770 3703
e-mail: valikadz@gmail.com