112. zbor Premeň Prešov-Sekčov

skautiSkauting je dobrovoľné, nepolitické, výchovné hnutie pre mladých ľudí, otvorené všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy, náboženského vyznania alebo politického presvedčenia.

Slovenský skauting je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou, venuje sa výchove, vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám pre deti.

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka a jeho príprave na plnohodnotný život. Rozvíjať jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej, intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti v súlade so zásadami stanovenými zakladateľom skautského hnutia Róbertom Baden – Powellom.

Cieľom hnutia je prispieť k porozumeniu a tolerancií medzi ľuďmi a pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich všestranný rozvoj ako jednotlivcov, ako zodpovedných občanov  s úctou k hodnotám a tradíciám a ako členov miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev.

Prečo byť skautom?

…lebo môžeš získať skutočných priateľov…

…lebo na teba čakajú hlboké zážitky…

…lebo „neskysneš“ pred TV/PC…

…lebo máš možnosť vyniknúť a získať uznanie…

…lebo objavíš nový rozmer slobody…

…lebo zažiješ to, čo iní nie!

V súčasnosti máme registrovaných okolo 120 členov a fungujeme v štyroch oddieloch:

  • 1. oddiel vĺčat ZOO,
  • 2. oddiel Hobitov,
  • 3. oddiel skautiek sv. Jany z Arcu
  • 1.oddiel Rovery.

Ako fungujeme

Každý týždeň… 

Pravidelné týždenné stretnutia v skautskej klubovni, pri ktorých sa spoločne učíme, hráme alebo tvoríme, pomáhajú rozvíjať komunikáciu, učia samostatnosti a rozhodovaniu.

Každý mesiac…

Výlety, výpravy a víkendové akcie sú príležitosťami pre objavovanie a spoznávanie nových miest, vyskúšaniu si praktických zručností a vytvoreniu nezabudnuteľných zážitkov.

Každý rok…

Celoročné snaženie vrcholí skautským letným táborom. Na ňom deti trávia dva týždne v prekrásnej prírode, plné dobrodružstvá, zábavy a adrenalínu.

Pre „vaše ratolesti“ je počas roka pripravených aj mnoho iných aktivít a podujatí, ktoré vedú k aktívnemu a zmysluplnému využitiu voľného času.

Pre členstvo v skautingu v podstate neexistuje vekový limit. Prijímame všetkých ľudí bez akýchkoľvek rozdielov rasy, vyznania, pohlavia či veku od 6 rokov – skauting je pre všetkých, ktorí chcú napredovať, pracovať na sebe, rozvíjať sa a žiť v skupine ľudí podobnej „krvnej“ skupiny.

Kontakt:

Zborový vodca – štatutárny zástupca

Bubu – Martin Ondrej

  • E-mail: mt.ondrej@gmail.com
  • Mobil: 0948 504 000

Naša stránka – kde najdete viac informácii http://www.112pramen.org/