Rodáci

Vdp. Ján Krupa

Vysviacka: 20.júna 2015jan_krupa

 • nar. 5.augusta 1985 v Prešove
 • ZŠ: Bernolákova, Prešov
 • SŠ: Gymnázium sv. Moniky, Prešov
 • VŠ:
  • Filozoficko- pedagogické štúdiá: Rímsko-katolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava,
  • Inštitút sv. Tomáša Akvinského Žilina Teologické štúdiá: Istituto internazionale Don Bosco, Turín, Taliansko.
 • Kňazská vysviacka:  2015  Prešov- Sekčov
 • Pôsobiská:
  • Farnosť a mládežnícke stredisko Bratislava – Miletičova.

 

Vdp. Peter Jano

Vysviacka: 19.júna 2010

 

Vdp. Martin Matej Hrebík

Vysviacka: 20. júna 2009

 

Vdp. Matúš Imrich

Vysviacka: 21. júna 2008Matus_Imrich

 • nar. 1983 (Prešov)
 • SŠ: Gymnázium sv. Moniky, Prešov (1997-2001)
 • VŠ:
  • Rímsko-katolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava,
  • Teologický inštitút Košice (2001-2003) a Katolícka univerzita v Ružomberku,
  • Teologická fakulta Košice (2003-2008)
 • Kňazská vysviacka: 2008 za Košickú arcidiecézu.
 • Pôsobiská:
  • Sačurov 2008-2009
  • Sabinov 2009-2012
 • od 2012 štúdiá na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme

 

vdp. Peter Jurašek

Vysviacka: 21. júna 2008

 

vdp. Jozef Juraško

Vysviacka: 17. júna 2006