Filiálka Šalgovík

Kostol sv. Františka Xaverského (rok 1764)

Sväté omše:

Streda:    18:00

Piatok:    18:00 (detská svätá omša)

Nedeľa:   09:00