FARFEST 2014 – predstavenie hostí: časť 5.

Kapela eSPé vznikla v roku 2003 a od tej doby už niekoľkokrát zmenila obsadenie členov.

V momentálnej zostave fungujeme od roku 2007. Vydali sme spolu 4 štúdiové albumy – Chcem počuť Tvoj hlas (2005), On (2007), Nekonečný (2009), Nestačí (2011), jedno live CD+DVD Enter the Godzone (2010) a singel „Príjmite moc“ (2008), ktorý vyšiel ako slovenská verzia hymny Svetových dní mládeže v Sydney.


eSPé vzniklo ako chválový tím spoločenstva SP a naším prvoradým cieľom a víziou je prekračovať limity všednosti vo vzťahu s Bohom, v chvále a uctievaní. Túžime vidieť Božie kráľovstvo tu na zemi zjednotené v bázni pred naším Bohom. Naše piesne vychádzajú z túžby vyvýšiť Boha nad všetkým v našich životoch a o to sa snažíme nielen piesňami, ale celým životom a tiež službou spoločenstva SP a projektu Godzone. 


Počas histórie sme v rokoch 2003 – 2011 odohrali 257 koncertov chvál a evanjelizácií v rôznych mestách Slovenska a tiež v Čechách, Poľsku, Veľkej Británii a Chorvátsku. S vedením chvál kapely eSPé sa môžete stretnúť na pravidelných otvorených stretnutiach spoločenstva SP každú nedeľu o 17:00 v Sliači, alebo na rôznych koncertoch po Slovensku a občas aj za hranicami.

Spolu s eSPé môžeme chváliť Boh cca o 20:30 hod.

Premeň nás

Táky si Kráľ

zdroj:spoločenstvo eSPé