FARFEST 2014 – predstavenie hostí: časť 4.

Vokálne zoskupenie G.O.D´s vzniklo v roku 2007 pod záštitou súkromného CVČ Ebony v Prešove. Formovalo sa ako zbor mladých ľudí,ktorí interpretovali prevažne populárne piesne. Rok 2009 bol pre nich významným medzníkom, pretože práve v tomto roku boli súčasťou projektu KAIROS a naspievali známu Hymnu k roku sv. Pavla „Láska pretrvá“.

V roku 2013 na  medzinárodnom festivale „Psallite Deo“ získali ocenenie  POĽSKO KETY 2013 a tiež ceny GRAND PRIX ako absolutný víťazi.

Skupina G.O.D. sa ukážu cca  o 19:30 hod.

 

zdroj:  www.gods.sk