FARFEST 2014 – predstavenie hostí: časť 3.

Program zahŕňa najzaujímavejšie časti oratória „Cesta Nádeje“, „Očakávaný hosť“, „Svätý Peter“ a časti z muzikálov „Šťastný ľudia“ od Janusza Kohuta, „Vešpery Ludźmierskich“ od Jana Kantego Pawluśkiewicza, rovnako ako aj časti „Triptichu rímskeho“.

Účinkujú poľský umelci:

EWA URYGA – spev

JACEK WÓJCICKI – spev

OLGIERD ŁUKASZEWICZ – recitácia

JANUSZ KOHUT – klavír

ANIMATO – hobojový kvintet

Piesne zaradené do programu boli predstavené v mnohých mestách v Poľsku ale aj v zahraničí, okrem iného:

– na námestí Svätého Petra v Ríme v rámci Národnej púti v roku 2000,

– v bazilike Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagiewniki počas návštevy pápeža Jána

Pavla II do Poľska v roku 2002,

– v kostole Nanebovzatia Panny Márie vo Varšave, kde boli uznané ako „umelecká udalosť

roku 2003“

– Chrám Božskej Prozreteľnosti vo Varšave v roku 2005,

– rovnako ako v katedrálach mnohých poľských miest ako Krakov – kostol Panny Márie,

Katowice, Gliwice, Opole a ďalšie

– v Londýne s britskými muzikantmi v roku 2007 bolo odohraných 5 koncertov.

 Poľský hudobníci nám zaspievajú cca o 18:30 hod.