Duchovná obnova pre farnosť

Sobotu a v nedeľu sa uskutoční Duchovná obnova pre farnosť.Povedie ju o. Rastislav Dvorový, tohto času sprievodca pútnikov po Sv. Zemi. Aj v sobotu aj v nedeľu začne o 16.30 v Kostole Krista Kráľa. Potrvá až do večernej sv. omše. Témou bude Desatoro  – aktuálny biblický pohľad. Obnova je určená pre všetkých – celú farnosť, predovšetkým však pozývam všetkých, ktorí vykonávajú nejakú službu vo farnosti (lektori, rozdávatelia, animátori, kantori, žalmisti…)