Dôležitý oznam

V súvislosti s usmernením Konferencie biskupov Slovenska od dnešného dňa 10.3. do 23.3. podávame tieto usmernenia:

– Sv. omše v celej Farnosti Krista Kráľa od 10.3. (utorok) do 23.3. (pondelok) nebudú. Odporúčame sa duchovne spojiť prostredníctvom TV Lux a Rádia Lumen.

– Úmysly sv. omší, ktoré boli prijaté na jednotlivé dni v Kostole Krista Kráľa budú zadosťučinené (slávené) v daný deň pri súkromnej sv. omši.

– Kancelária farnosti bude otvorená v pracovných dňoch od 15.30 – 17.00.

– Všetky aktivity vo farnosti (stretká, sobášne, krstné  náuky) do 23.3. nebudú.

– Predsieň Kostola Krista Kráľa bude počas dňa otvorená na súkromnú modlitbu.

– Zaopatrovanie chorých, resp. individuálnu duchovnú službu kňaza nahláste v kancelárií, resp. na tel. čísle 051/770 1822.

Aj napriek tomu využite tento čas na osobnú modlitbu a spoločné čítanie Sv. Písma v rodinách. Pridajme modlitbu za chorých a za všetkých zdravotníkov, aby sme sa mohli čoskoro stretnúť v liturgickom spoločenstve.