DOH 2016 – Buďte Boží bojovníci!

Týmto mottom sa niesol už 14. ročník Detských Olympijských hier, ktoré sa tento rok uskutočnili od nedele, 28. augusta 2016 do piatka, 2. septembra 2016. Tohtoročných DOH sa zúčastnilo bezmála 100 detí a venovalo sa im 24 animátorov a ďalších 10 dobrovoľníkov. Ako bolo spomenuté už na začiatku, ústrednou témou tohtoročných DOH bol úryvok z listu sv. apoštola Pavla Efezanom – Buďte Boží bojovníci – vezmite si Božiu výzbroj. Každý deň sme objavovali novú časť Božej výzbroje – meč Ducha, prilbu spásy, štít viery, … Pre deti bolo pripravené množstvo rôznych hier a súťaží, v ktorých bojovali o olympijské medaily. Ďakujem všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave týchto DOH, vďaka všetkým deťom za účasť (verím, že sa o rok vidíme znova) a najväčšia vďaka patrí nášmu Nebeskému Ockovi za to, že nás sprevádzal svojím požehnaním a počas celého týždňa nám doprial krásne počasie. Viac o Detských Olympijských hrách si môžete prečítať v článku v našom farskom časopise Kuriér Krista Kráľa.

Text: Jaroslav Grocký

Foto: Miro Klimek, Filip Reichl, Martina Poľaková

Fotky nájdete vo fotogalérii z aktuálneho roka (2016).