Cyklodeň a opekačka vo Veľkom Šariši

Na podnet kaplána Martina Rečla sa uskutočnila v sobotu dňa 23.7.2016 cyklotúra sekčovských miništrantov od mladých po najstarších. Prišlo ich neúrekom, 13 zanietených chlapcov. Trasa viedla naprieč celým Prešovom po cyklistickom chodníku, cez sídlisko III., popod Bikoš až do Veľkého Šariša. Skupina miništrantov navštívila miestny kostol sv. Jakuba, faru a kňazský domov dôchodcov. Po navštívených miestach sa pobrali na Marakaňu, kde sa konala spoločná opekačka. Posilnená výprava po dobrom obede sa šťastlivo vrátila domov po takmer 30-tich absolvovaných kilometrov.

Fotky nájdete vo fotogalérii z aktuálneho roka (2016).