Centrum sv. Jána Pavla II.

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II. (ďalej len CVČ) so sídlom v Prešove Námestie Krista Kráľa 3 a Švábska 22 poskytuje deťom a mladým vo veku od 5 do 25 rokov, ako aj rodičom priestor na aktívne využívanie voľného času. Činnosť sa delí na pravidelnú (záujmové útvary), príležitostnú (rôzne podujatia), spontánnu (klubovne, herne, počítačová miestnosť a iné) a prázdninovú (tábory).

ZOZNAM ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV V ŠK.ROKU 2016/2017

Viac informácii v sekcii Centrum JP II.