Aktuálne farské oznamy

Aktuálne farské oznamy a program svätých omší na tento týždeň si môžete pozrieť TU»

 

Spovedanie: 40 min. pred sv. omšou mimo prikázaných sviatkov, okrem sv. omší o 6.00 a prvých piatkov. Vo vážnych a nevyhnutných prípadoch sme Vám kedykoľvek k dispozícii.

Pondelok: 6:00 a 18:00
Utorok: 9:00 a 18:00
Streda: 6:00 a 18:00 (sv. omša počas školského roka určená zvlášť pre deti)
Štvrtok: 9:00 a 18:00, 18:45 – 19:30 adorácia Sviatosti Oltárnej
Piatok: 6:00 a 18:00 (sv. omša zvlášť pre mladých a birmovancov)
Sobota: 7:00 hod. (v 1. sobotu v mesiaci je po svätej omši večeradlo) a 18:00
Nedeľa: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00 a 18:00 (v letnom období o 19:00 hod.)

1. nedeľa – 14.30: Modlitba posvätného ruženca, spojená s výmenou ružencových tajomstiev
3. nedeľa – 14.30: Mariánske večeradlo