Aktuálne farské oznamy z nedele 9. októbra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 9. októbra:

  • Dnes popoludní, keďže je mariánsky mesiac, bude modlitba ruženca o 14.30.
  • Celomestské večeradlo bude vo štvrtok o 16.30 na Kalvárií.
  • Celoprešovská mládežnícka sv. omša bude na budúci piatok v kostole u Saleziánov o 18.00.
  • Rovnako v piatok v rámci programu „Piatky pre mladých“ pozývame mladých do kina Scala na spoločný večer o 19.45. Hosťom bude Peter Lipták, bývalý drogový díler.
  • kat. charita pozýva na budúcu nedeľu na benefičný koncert do PKO zo začiatkom o 17.00. Program a interpretov nájdete na plagátoch.
  • Stále si môžete kúpiť nové číslo Kuriéra. Nájdete v ňom aj súťaž pre deti na detské sv. omše a zaujímavé postrehy zo života vo farnosti. Cena: 0,50 €.

Šalgovík: sv. omše:   pondelok (pohrebná) o 18.00

streda, piatok o 18.00

nedeľa o 9.00