Aktuálne farské oznamy z nedele 9. novembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 9. novembra.

 • Dnes popoludní o 14.30 bude modlitba ruženca spojená s výmenou ružencových tajomstiev a eucharistickým požehnaním.
 • Dnes večer (nedeľa) o 19.00 Vás srdečne pozývame do Pastoračného centra (na prízemie do čajovne) na stretnutie s dvoma mimoriadne zaujímavými ľuďmi- Miroslavom Klimekom a Romanom Pavlíkom. Obaja sa okrem iného venujú fotografovaniu. Veríme, že tento – Večer cez objektív vás obohatí, povzbudí a inšpiruje, nielen zaujímavými fotkami ale aj životnými príbehmi. Tešíme sa na Vás.
 • V utorok je výročie posviacky nášho kostola. Pre našu farnosť je tento deň slávnosťou. Pozývame vás na sv. omšu poďakovať za Božie dobrodenia.
 • V piatok je v našom kostole celoprešovská mládežnícka sv. omša o 18.00. Privítame mladých z celého Prešova. Potešili by sme sa nejakým koláčikom J. Môžete ich doniesť v piatok pred sv. omšou na faru resp. do PC. Zapojte sa tiež do súťaže o najlepší koláč. Prihlasovanie v sakristii.
 • Piatkovou sv. omšou začíname v našej farnosti tzv. Týždeň Cirkvi pre mládež. Na každý deň počas nasledujúcich 7 dní je pripravený program pre mladých, na ktorý ich pozývame. Program si môžete všimnúť na výveskách i na webovej stránke farnosti.
 • Program v sobotu: opekačka na Šarišskom hrade, odchod o 9.00 od kostola. Večernú sv. omšu bude celebrovať Vladimír Nemec, (pôsobil na misiách), po sv. omši s ním bude beseda v CVČ.
 • V nedeľu sv. omšu o 18.00 celebruje Matúš Bašista, po nej o 19.30 pozývame mladých na Exotic párty do PC.
 • V sakristii sa môžete prihlásiť na GODZONE (večer hudby, chvál a svedectva), ktorý bude utorok 18.11. v KE, poplatok za autobus 2€.
 • Potrebujeme (tak ako každý rok) vyprať miništrantom ich odev. Ak by ste chceli urobiť dobrý skutok pre našich chlapcov, ktorí slúžia oltáru, tak príďte do sakristie. Najlepšie počas týždňa (pondelok, utorok). Stačí, ak viacerí zoberiete po jednej sade. Ideálne by to bolo, ak by to boli mamky našich miništrantov.
 • V sobotu (včera) sme dokončili poslednú etapu maľovania kostola. Prosíme o ohľaduplnosť a šetrnosť, aby sme ho hneď nezašpinili špinavými rukami, či topánkami. Okrem vymaľovania kostola sa za posledný pol rok vymenili okná na chodbách fary a zateplila farská budova. Postupne upravujeme zábradlie na chóre, tým, že sa odstraňujú nebezpečne popraskané sklené výplne a zároveň sa upravuje sedenie na lavičkách. Dole v lodi kostola sme opravili lavice, ktoré boli veľmi rozkývané a pri sedení nepríjemne vŕzgali. Samé sa nerozkývali, totiž mnohí s nimi hýbete a posúvate ako vám vyhovuje na nohy. Preto prosíme, aby ste nimi nehýbali.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš kostol.