Aktuálne farské oznamy z nedele 9. júla

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 9. júla:

  • Popoludní o 14.30 bude modlitba ruženca, spojená s výmenou ružencových tajomstiev a eucharistickým požehnaním.
  • Stretnutie rodičov detí, ktoré idú na tábor, bude v stredu po večernej sv. omši. Kto nezaplatil celú sumu, nech donesie doplatok.
  • Púť ku Karmelskej Panne Márií v Gaboltove bude na budúcu sobotu a nedeľu. Program si všimnite na výveskách.
  • V sakristii si môžete kúpiť video záznam z Farfestu na dvoj CD – čku. Cena 7 €.
  • Oznam CVČ:

CVČ ponúka online zápis do krúžkov. K prihláške je potrebné pripojiť čestné vyhlásenie. (www.cvcjp2.sk)

Prihlášku a čestné vyhlásenie nájdete na stránke CVČ.

Šalgovík : Sv. omše: piatok: 18.00, nedeľa: 9.00