Aktuálne farské oznamy z nedele 9. februára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 9. februára.

– V utorok pri sv. omši o 9.00 a o 18.00 budeme udeľovať sviatosť pomazania chorým a starším ľuďom. Podmienkou je byť v stave posväcujúcej milosti.
– V utorok po sv. omši je na fare stretnutie kantorov a vedúcich jednotlivých speváckych zborov.
– V piatok je celoprešovská mládežnícka sv. omša o 18.00 v kostole u Jezuitov Pod Kalváriou.
– Prosíme tých, ktorí idú na púť do Sv. Zeme a nezaplatili celú sumu (675 €), aby v priebehu týždňa doplatili priamo cestovnej kancelárií.