Aktuálne farské oznamy z nedele 9. augusta

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 9.augusta:

  • V sobotu je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše: 6.00, 7.00, 9.00, 11.00, 18.00.
  • Prihlášky na detské olym. hry nám doručte najneskôr do soboty.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš kostol.
  • Naše farské CVČ aj tohto roku otvára krúžky pre deti a mládež. Ponuku si môžete všimnúť na nástenke pri hl. vchode, resp. na internetovej stránke CVČ. Spôsob prihlasovania predostrieme na budúcu nedeľu.

 

            Šalgovík: sv. omše: piatok: 18.00, sobota: 9.00, nedeľa: 9.00