Aktuálne farské oznamy z nedele 8. septembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 8. septembra.

 

– Stretnutie seniorov, ktorí sa prihlásili na Velehrad, bude v pondelok po večernej sv. omši za oltárom.
– Na sviatok Povýšenia sv. kríža (sobota) bude sv. omša naviac o 9.00. Sv. omše v tento deň: 7.00, 9.00, 18.00.
– Prvá detská sv. omša bude v stredu (11.9.) o 18.00. Pozývame na ňu všetkých tretiakov a ich rodičov a samozrejme aj ostatné deti.
– Po detskej sv. omši bude na fare stretnutie mladých, ktorí sa chcú podieľať na príprave detských sv. omší a stretiek pre deti.
– Birmovanci budú mať prvú sv. omšu v piatok o 18.00. Po sv. omši bude stretnutie s rodičmi birmovancov. Prosíme o účasť aspoň jedného z rodičov.
– V sakristii je možnosť vyzdvihnúť si DVD s fotografiami z detských olympijských hier.
– Skúška Veľkého zboru bude vo štvrtok o 19.00 v PC.
– Odpustová slávnosť Povýšenia Sv. kríža sa uskutoční na našej prešovskej kalvárií na budúcu sobotu a nedeľu. Slávnostné sv. omše
(sobota, nedeľa) sú o 10.00. Podrobnejší program nájdete na výveskách.
– Oznam CVČ: Milí rodičia je tu posledný týždeň kedy je možnosť prihlásiť dieťa na záujmové krúžky v CVČ. Upozorňujeme záujemcom, že po 13. septembri už nebude možnosť prihlasovania, preto ak máte vážny záujem o  túto ponuku, urobte to čo najskôr. Ponuka je naozaj pestrá. Do pozornosti dávame deťom 3., 4. a 5. ročníka možnosť stráviť v stredu 1,5 h pred detskou sv. omšou s kamarátmi kde je pripravených množstvo hier (športových i spoločenských), budeme pripravovať rôzne divadelné predstavenia s ktorými vystúpime aj na verejnosti. Pomôžeme aj pri úlohach v škole. Strávime spolu veľa neopakovateľných chvíľ preto neváhajte a príďte sa prihlásiť. Tento záujmový útvar je iba za 5€ na rok. V ponuke je pod názvom vyhradené pre tretiakov.
– Prvú sv. omšu v obnovenom kostole v Šalgovíku by sme chceli mať na sviatok jeho patróna sv. Františka Xaverského 4.12. V nasledujúcich dňoch nás čaká vymaľovanie interiéru a uloženie dlažby. Vnútorné zariadenie kostola (oltár, lavice, vybavenie sakristie…) nateraz pre nedostatok financií (a aj nezaplatené všetky faktúry) nemôžeme zrealizovať. Chceme poprosiť o pomoc pri zbierkach na tento účel, ktoré budú každý mesiac do Vianoc. Najbližšia bude na budúcu nedeľu.  Taktiež v Šalgovíku sa bude konať podomová zbierka, tak ako v prvom polroku.
– Pozývame vás pozrieť si šalgovícky kostol (najmä Šalgovíčanov) na budúcu nedeľu od 15.00 – 16.00.