Aktuálne farské oznamy z nedele 8. septembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 8. septembra:

  • Detský spevácky zbor Sekčováčik bude mať nácvik v pondelok (9.9.) o 17.00 v PC.
  • Prvá detská sv. omša bude v stredu (11.9.). Pri tejto sv. omši rozdáme rodičom prihlášky na 1. sv. prijímanie. Týka sa to detí, ktoré bývajú v našej farnosti a zároveň sú na ZŠ Šrobárova, Sibírska, Májová, CZŠ bl. P.P. Gojdiča.
  • Termíny 1. sv. prijímaní: 3. 5. – ZŠ Šrobárova, 10. 5. – ZŠ Sibírska, Májová, CZŠ bl. P.P. Gojdiča a ostatné.
  • Celoprešovská mládežnícka sv. omša bude v piatok o 20.00 na Kalvárií. Predchádzať jej bude Krížová cesta o 19.00 od Exercičného domu Jezuitov. Pozývame hlavne birmovancov.
  • V sobotu je odpust na našej prešovskej Kalvárií. Slávnostná sv. omša je o 10.00. Celebruje ju košický arcibiskup B. Bober. Rovnako aj v nedeľu je na Kalvárií sv. omša o 10.00.
  • V sobotu bude detské stretko. Zraz je na fare o 10.00. Pozývame deti, ktoré chcú užitočne (športovo – duchovne) prežiť sobotňajší čas.
  • Odchod autobusu na Národný pochod za život do Bratislavy, bude v nedeľu 22. 9. o 3.00. Cena 15 €. Záujemcovia nech sa prihlásia v kancelárií do stredy.
  • Vyplnené prihlášky na krúžky do CVČ je potrebné odovzdať do piatku v CVČ popoludní od 17.00 – 19.00.
  •  
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš kostol.

            Opál – nedeľa o 11.45 (Ruženec pred sv. omšou nebude z dôvodu              odpustovej liturgie.)

            Šalgovík – streda, piatok o 18.00, sobota o 7.00, nedeľa o 9.00