Aktuálne farské oznamy z nedele 8. októbra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 8. októbra:

  • Pozývame vás na modlitbu posvätného ruženca o 14.30. Je mariánsky mesiac október a tak povzbudzujeme manželov, aby sa pridali k spoločnej modlitbe spolu s deťmi.
  • Stretnutie seniorov bude dnes po ruženci o 15.00 v PC.
  • Pripomíname pozvanie na katechézy, ktoré sú každý utorok a piatok o 19.00 v PC.
  • Pozývame aj mužov na modlitbu, ktorá je každý piatok po večernej sv. omši na fare na 1.poschodí.
  • V piatok je   celoprešovská mládežnícka sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša o 18.00. Pozvaní sú animátori, birmovanci, ale aj všetci mladí zo Sekčova.
  • Ukončenie „Fatimského mariánskeho roka“ bude v piatok v Konkatedrále. Začne sv. omšou o 18.00 a pokračovať bude sviečkovým sprievodom  so sochou Panny Márie a adoráciou.
  • Farnosť sv. Mikuláša organizuje v októbri 3 koncerty na podporu opravy organa v Konkatedrále. Prvý z nich bude tento vo štvrtok. Miesto a čas si všimnite na výveske pri hl. vchode.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš kostol.
  • V CVČ ešte stále je možnosť prihlásiť deti na krúžok AJ jazyka a matematiky.

           

  Šalgovík: sv. omše: streda, piatok o 18.00, nedeľa o 9.00