Aktuálne farské oznamy z nedele 8. novembra.

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 8. novembra:

 

  • Dnes popoludní o 14.30 bude modlitba ruženca spojená s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.
  • V stredu je výročie posvätenia nášho kostola. Tento deň je pre našu farnosť slávnosťou. Povzbudzujeme vás k účasti na sv. omšiach – poďakovať za Božie dobrodenia, ktorých sa nám prostredníctvom nášho kostola dostáva. Naviac bude omša o 9.00.
  • Piatkovou sv. omšou začíname v našej farnosti tzv. Týždeň Cirkvi pre mládež. Je pripravený program pre mladých, na ktorý ich pozývame. Program si môžete všimnúť na výveskách i na webovej stránke farnosti. Keďže je rok zasväteného života, hosťami na sv. omšiach budú rehoľníci.
  • V piatok je v našom kostole celoprešovská mládežnícka sv. omša o 18.00. Celebruje brat Filip Čierným OFM. Privítame mladých z celého Prešova. Potešili by sme sa nejakým koláčikom na agapéJ. Môžete ich doniesť v piatok pred sv. omšou do PC.
  • V sobotu pozývame mladých na Vidiek party o 19:30 v PC na prízemí. Príďte sa zabaviť a zažiť atmosféru vidieka na sídlisku!
  • V nedeľu 15.11. pôjdeme potešiť starších ľudí do domova dôchodcov na Cemjatu. Stretneme sa o 14:15 pri kostole.
  • V sakristii sa môžete prihlásiť na projekt GODZONE (večer hudby, chvál a svedectva), ktorý bude až o týždeň v utorok 17.11. v Košiciach, cestou pôjdeme na vyhliadkovú vežu a na sv. omšu k saleziánom v Košiciach. Poplatok je 2,50 €. Odchod o 13:30 z parkoviska.
  • Chceme poprosiť o pomoc pri vypraní miništrantských odevov. Až by ste chceli urobiť dobrý skutok pre našich chlapcov miništrantov, tak príďte do sakristie a dostanete jednu sadu. Povzbudzujeme hlavne mamky našich miništrantov. Ďakujeme za ochotu.
  • Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na náš kostol.

 

  • Šalgovík: sv. omše: streda, piatok: 18.00, nedeľa: 9.00.