Aktuálne farské oznamy z nedele 8. marca

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 8. marca.

  • Pozývame vás na Modlitbu Krížovej cesty dnes o 15.00. Modlia sa ju členovia Klubu kresťanských seniorov.
  • V piatok je celoprešovská mládežnícka sv. omša u Františkánov o 18.00.
  • Duchovná obnova pre rozdávateľov Eucharistie bude v piatok a v sobotu v kláštore Augustiniánov v Košiciach. Odchod je v piatok o 17.00 z parkoviska.
  • Duchovná obnova pre lektorov bude na budúcu sobotu o 13.30 na fare.
  • Ďakujeme, že nám nosievate vyplnené formuláre na 2 percenta z daní pre naše občianske združenie. Prázdne nájdete pri dverách.
  • Pútnikov do Sv. Zeme chceme poprosiť, aby doplatili druhú časť poplatku na účet cestovnej kancelárie, resp. doniesli nám čísla pasov (kto ešte nedal).
  • Arbiskupský školský úrad, ktorý je zriaďovateľom nášho CVČ, vypisuje výberové konanie na miesto riaditeľa CVČ na čiastočný prac. úväzok. Bližšie informácie nájdete na výveske.
  • V predaji si môžete zakúpiť veľkonočných barančekov. Ich kúpou podporíte opravu kostola vo Vysokej nad Úhom, rodiskom Anky Kolesárovej, kandidátky na blahorečenie.

Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za milodary.