Aktuálne farské oznamy z nedele 8.mája

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 8.mája:

  • Zápis budúcoročných birmovancov bude v piatok 13. mája po večernej sv. omši v kostole. Týka sa terajších študentov 1. ročníka na stredných školách, resp. tých, ktorí sú v quinte na osemročných gymnáziách, narodených do augusta 1999. Prihlásiť sa môžu aj starší. Prineste si prosím pero.
  • V piatok 13. mája je celoprešovská mládežnícka sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša o 18.00.
  • Na budúcu sobotu bude večerná sv. omša nie o 18.00, ale o 20:00 a bude sa vtedy sláviť Vigília Zoslania Ducha Svätého.
  • Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 9.00 budú mať 1. sv. prijímanie deti zo ZŠ Májové Námestie, CZŠ Bernolákova a iné. Prosíme, aby ste lavice dole v kostole nechali voľné pre deti.
  • V stredu po detskej sv. omši bude nácvik detí.
  • Spoveď pre prvoprijímajúce deti bude v sobotu o 9.00. Po spovedi bude generálka na nedeľu.
  • Na našej cirkevnej Materskej škôlke na Ďumbierskej ul. sú ešte voľné miesta. Na výveske nájdete informácie o zápise.
  • Naliehavo prosíme vodičov áut, aby počas sv. omši neparkovali pri bloku Karpatská 18. Tieto miesta sú výhradne určené pre ľudí s telesným postihnutím a blokujete im tak výjazd z parkoviska. Za nedodržanie tejto výzvy bude mestská polícia udeľovať pokuty.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš kostol.

 

Šalgovík: streda: 18.00, piatok: 18.00, nedeľa: 9.00