Aktuálne farské oznamy z nedele 8. júna

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 8. júna.

  • Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlievame modlitbu Anjel Pána.
  • Zajtra je tzv. „Svätodušný pondelok“. V liturgii sa slávi podobne ako dnes na Turíce.
  • Odchod seniorov do Žakoviec a Kežmarku bude v stredu o 8.30 z parkoviska.
  • Rozdelenie budúcoročných birmovancov do skupín bude v piatok (13.6.) o 18.00 na sv. omši.
  • Farfest bude v poslednú júnovú nedeľu (29.6.). Kto by chcel podporiť túto našu farskú aktivitu, môže tak urobiť o týždeň v nedeľu.
  • Na budúcu sobotu bude v talianskom meste Turín, v bazilike Panny Márie Pomocnice, vysvätený za diakona salezián Ján Krupa SDB, pochádzajúci z našej farnosti. V oznámení, ktoré nám poslal, pozdravuje vás všetkých, vyjadruje vďaku všetkým – celej farnosti, v ktorej vyrástol a kde dozrievalo jeho povolanie pre službu mladým.
  • Na budúcu sobotu bude kňazská vysviacka aj v našej košickej katedrále. Vysvätený za kňaza bude aj diakon Marek Vajs, ktorý ostatných 10 mesiacov bol v našej farnosti. Primície bude mať v nedeľu (15.6.) o 10.30 v Humennom na Sídlisku III.
  • Sv. omše v Šalgovíku:

                                   pondelok: 18.00,

                                   piatok: 18.00

                                   nedeľa: 7.30 (kvôli primíciám)