Aktuálne farské oznamy z nedele 8. júla

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 8. júla.

– Na budúcu nedeľu je odpustová slávnosť Karmelskej Panny Márie vo Veľkom Šariši. Program si môžete všimnúť na výveskách.

– Klub kresťanských seniorov organizuje púť do Gaboltova, ktorá bude 22. júla. Členovia klubu a môžu prihlásiť u p. Triščovej. Nečlenovia klubu sa môžu prihlásiť v sakristii do 20.7. Cena je 6 €. Odchod autobusu je ráno o 5.30.

– Na budúcu nedeľu bude sv. omša o 11.00 primičnou sv. omšou nášho rodáka Ladislava Proxa, ktorý bol 30. júna v španielskej Córdobe vysvätený za kňaza. Prosíme, aby ste oba vnútorné bloky lavíc nechali rezervované pre pozvaných hostí.

– Pripomíname pútnikom do Fatimy a Lúrd, aby do 10.7. doplatili v kancelárií za púť.

– Detské olympijské hry budú tak ako každý rok v posledný prázdninový týždeň (26.8. – 31.8.) Prihlášky budú v sakristii, vyplnenú prihlášku spolu s peniazmi vhoďte do pripravenej krabice v sakristii (fialová krabica s nápisom DOH). Prihlasovanie je možné do 20. augusta 2012. Cena: 10 €, dvaja súrodenci po 9 €, traja a viac súrodencov po 8 €.

Archív oznamov nájdete v hlavnom menu pod záložkou Farské oznamy – Archív.