Aktuálne farské oznamy z nedele 8. februára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 8. februára.

  • Stretnutie seniorov bude dnes o 15.00 v PC.
  • Sviatosť pomazania chorých budeme udeľovať pri sv. omšiach v stredu o 6.00 ráno a vo štvrtok o 18.00 večer. Prijať ju môže každý, kto je chorý, resp. je vo vyššom veku. Podmienkou je byť v milosti posväcujúcej.
  • Celoprešovská mládežnícka omša bude v piatok o 18.00 u Jezuitov pod Kalváriou.
  • V sobotu je výlet pre birmovancov a ostatných mladých do Tatier. Odchod autobusu je o 7.00. Prihlásiť sa môžete do stredy v sakristii s poplatkom 6 € za cestu.
  • Na výveskách si všimnite pozvánku na poetickú inscenáciu Luče otcovstva o sv. Karolovi Wojtylovi, resp. Jánovi Pavlovi II. Inscenácia bude na budúcu nedeľu v Divadle Alexandra Duchnoviča.
  • Celý nasledujúci týždeň je Národným týždňom manželstva. V Prešove bude viacero aktivít. Všimnite si bližšie informácie na plagátoch.