Aktuálne farské oznamy z nedele 8. apríla

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 8. apríla.

– Na veľkonočný pondelok budú sv. omše ako v nedeľu. Zároveň v tento deň budeme požehnávať nové autá po sv. omšiach, okrem sv. omše ráno o 6.00.
– V utorok pri sv. omšiach o 9.00 a o 18.00 budeme mať v našom kostole relikvie sv. Cyrila, patróna Slovanov. Je to jedinečná udalosť privítať ostatky toho, ktorý spolu s bratom priniesol vieru na naše územie. Tejto udalosti bude prispôsobené aj slávenie sv. omše.
Stretnutie seniorov bude v sobotu o 15.00 v PC na prízemí.
– Tohtoročné Arcidiecézne stretnutie mládeže sa uskutoční na budúcu sobotu 14.4. tu v Prešove so začiatkom o 9.00 na sv. omši v Konkatedrále. Program potom bude pokračovať v športovej hale na Baštovej ulici. Nahlásiť sa môžete v sakristii s účastníckym poplatkom 3 €. Vek od 15.r.
– Ešte stále máme voľné miesta na púť do Lúrd a Fatimy v septembri. Bližšie informácie v kancelárií.
– Na budúcu nedeľu bude v kaplnke Božieho Milosrdenstva na Poliklinike Sekčov odpustová slávnosť. Začne vysluhovaním Sv. zmierenia od 14.00, o 15.00 bude Korunka k BM, o 15.30 slávnostná sv. omša v rímskokatolíckom obrade.
– Na našej filiálke Šalgovík plánujeme tohto roku zrekonštruovať a hlavne rozšíriť kostol, ktorý je kapacitou nepostačujúci na Šalgovík. Máme už projekty aj stavebné povolenie, teda môžeme pristúpiť k realizácii stavby. Celkový náklad ja cca 170 000 eur. Samotní Šalgovičania doposiaľ vyzbierali okolo 130 000 eur. Len pre porovnanie – minulú nedeľu dali dokopy 30 000 eur. Chcel by som vás teda poprosiť, aby sme aj my pomohli, veď spolu tvoríme jednu farskú rodinu. Mnohí z ľudí, ktorí bývajú na Šalgovíku, chodievajú na sv. omše iba tu do nášho kostola, preto chceme osloviť aj ich. Na budúcu nedeľu teda bude zbierka na tento účel. Ďakujeme za solidárnosť.