Aktuálne farské oznamy z nedele 7. septembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 7. septembra.

  • Modlitba ruženca bude dnes o 14.30, spojená s výmenou ružencových tajomstiev a eucharistickým požehnaním.
  • Prvé stretnutie detského zboru bude v pondelok večer po sv. omši v miestnosti za oltárom. Prosíme, aby na stretnutie prišiel aj jeden z rodičov. Zároveň pozývame do zboru aj nové deti, ktoré by chceli spievať a chodiť do zboru.
  • V stredu bude prvá detská sv. omša. Pozývame predovšetkým všetkých tretiakov (a nielen ich). Zároveň po sv. omši bude stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná.
  • Deti, ktoré boli na olympijských hrách si v sakristii môžu vyzdvihnúť DVD s fotkami.
  • Odchod autobusu na púť do Šaštína bude v stredu o 03.00 (nad ránom, nie popoludní J).
  • Celoprešovská mládežnícka sv. omša bude v piatok na Kalvárií. Pozývame na ňu mladých, osobitne birmovancov. Budeme putovať spoločne peši – o 18.00 odchádzame od nášho kostola. Program začne Krížovou cestou o 19.00 a pokračuje sv. omšou o 20.00.
  • Odpustová slávnosť Povýšenia sv. Kríža na prešovskej kalvárií bude na budúcu nedeľu. Program na Kalvárií bude už teraz od pondelka. Každý večer tam bude sv. omša. Program si môžete pozrieť na výveskách.
  • Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na kostol. Ďakujeme za milodary.
  • Oznam CVČ:

Naše farské  CVČ dáva do pozornosti deťom, rodičom a mladým do 25 rokov možnosť prihlásiť sa na krúžky. Prihlásiť sa môžete v pracovných dňoch od 13.30 do 17.30 v CVČ na 2. poschodí. Prihlásiť sa môžete aj online na stránke centra. Bližšie k ponuke nájdete na nástenke vo vestibule kostola a web stránke a letákoch, ktoré sú pri jednotlivých východoch z kostola.

 

Šalgovík – sv. omše: streda: 18.00, piatok: 18.00, nedeľa: 9.00

                                         sobota: 14.30, 16.00: sobášne sv. omše