Aktuálne farské oznamy z nedele 7. októbra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 7. októbra.

 

– Dnes o 14.30 bude modlitba ruženca, spojená s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.
Kalendáre pre členov SSV sa budú vydávať dnes (nedeľa) a na budúcu nedeľu po sv. omšiach. Po tomto termíne si ich budete môcť vyzdvihnúť na FÚ sv. Mikuláša.
Ruženec počas októbra sa začne o 17.30 nielen v stredu, kedy je sv. omša pre deti, ale aj v piatok. V ostatné dni začne o 18.00.
Otvorenie Roku viery v našej diecéze bude vo štvrtok (11.10.) pri sv. omši o 18.00 v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove. Predsedať jej budú naši o. biskupi spolu s kňazmi z celej arcidiecézy.
– Stále mate možnosť sa prihlásiť sa na výlet na kúpalisko v Maďarsku na budúcu sobotu. Bližšie info je na výveskách.
– Pri jednotlivých východoch z kostola si môžete zobrať leták s programom podujatí počas celoprešovských misií (modrý :). Vo vnútri je vložený leták s konkrétnym programom tu v našom kostole v druhom misijnom týždni. Podľa možnosti si zoberte len jeden do rodiny, aby sa zvýšilo každému. Kompletný program nájdete aj na stránke: www.misiepo.sk