Aktuálne farské oznamy z nedele 7. októbra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 7. októbra:  

 • Dnes je 1. nedeľa v mesiaci. Ruženec bude o 14.30, spojený s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev. Po ruženci budú voľby horliteľov ružencového bratstva. Doneste si pero.
 • Stretnutie pútnikov do Sv. Zeme bude v pondelok po večernej sv. omši v kostole.
 • Celoprešovská mládežnícka sv. omša bude tento piatok 12. 10. 2018 o 18:00 u Saleziánov na Bottovej ulici. Účasť birmovancov je povinná.
 • V piatok po večernej sv. omši v CVČ začne tzv. „APKA“ – animátorská prípravka. Pokračovať bude v sobotu prednáškami a vlastným programom. Pozývame nových animátorov, resp. každého kto by chcel aj v blízkej budúcnosti pomôcť vo farnosti s animátorskou službou.
 • Miništrantské stretko bude v sobotu o 9.00 na fare.
 • Stretnutie seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším bude na budúcu nedeľu (14.10.) v PC.
 • Na budúcu sobotu sa na Prešovskej Kalvárií uskutoční celomestské mariánske večeradlo. Program začne o 16.30.
 • Fotografie s DOH nájdu deti na svojich mailových adresách, resp. odkaz z ktorého si ich môžu v priebehu októbra stiahnuť. Kto by mal o fotografie záujem, nech nám v sakristii nechá mailovú adresu.
 • Členovia SSV si môžu vyzdvihnúť podielové knihy a kalendáre dnes a o týždeň po každej sv. omši. Členský poplatok je 5€.
 • Na budúcu nedeľu bude špeciálne pridané predstavenie, resp. muzikál Legenda o zakliatom meste. Bude to v Divadle Jonáša Záborského na Veľkej scéne o 17.00. Info o vstupenkách nájdete na plagátoch.

 

 • Šalgovík: Sv. omše: streda, piatok o 18.00, nedeľa o 9.00.