Aktuálne farské oznamy z nedele 7. júna

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 7. júna.

  • Dnes o 14.30 bude modlitba posv. ruženca spojená s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.
  • Deň rodiny sa slávi dnes v centre mesta od 13.00 – 18.00.
  • Dnes o 15.00 začína celomestský eucharistický sprievod z gr. kat. katedrály do Konkatedrály sv. Mikuláša.
  • V piatok na Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho bude naviac sv. omša o 9.00.
  • umelecká škola sv. Mikuláša s pobočkou na Ďumbierskej ul. pozýva na talentové skúšky od 8.6. – 11.6. Bližšie informácie nájdete na výveske.
  • Hnutie Svetlo – život pozýva slobodných, rozvedených, ovdovelých na obnovu v sobotu (13.6.) o 14.00 v priestoroch Gymnázia sv. Moniky na ul. Tarasa Ševčenka.
  • Pozývame deti z našej farnosti na detský tábor.

                  Dátum: 13.7. – 17.7.

                  Miesto: Rekreačné stredisko – Mníchovský potok

                 Cena: 65 €   Vek: 7 – 13 rokov

                 Prihlášku si vyzdvihnite v sakristii alebo v kancelárii FÚ.

                 Uprednostňujeme deti, ktoré sú z našej farnosti a spĺňajú vekovú hranicu.

 sv. omše na Šalgovíku: utorok: 18.00, piatok: 18.00, nedeľa 9.00